Favoriler

Belirli sayfalara yönlendiren kaydedilmiş bağlantılara favoriler denir.

Not. Yandex Browser'ınızda birden fazla kullanıcı çalışıyorsa, her biri için kullanıcı profili oluşturun. Böylece diğer kullanıcıların favorileri sizin listenizde görünmez.
 1. Favori Oluşturma
 2. Favorileri görüntüleme
 3. Favoriler paneli
 4. Favorilerle Yapılan İşlemler
 5. Favorileri içe aktarma
 6. Favorileri dosyaya aktarma
 7. Favorilerin eşitlenmesi
 8. Favorileri geri yükleme
 9. Favoriler için kısayol tuşları

Favori Oluşturma

 1. Favorilere eklemek istediğiniz sayfayı açın.
 2. Akıllı Satır'ın sağ kısmındaki simgesine tıklayın. Ekranda açılan panel belirir.
 3. Gerekirse, favori adını istediğiniz gibi düzenleyin. Bunun için koleksiyon adının sağındaki simgesine tıklayın.
 4. Varsayılan olarak favori aynı klasöre veya bir önceki koleksiyona kaydedilir.
  • Favoriyi başka bir koleksiyona veya klasöre kaydetmek için Favorilere kaydet bölümünde ilgili koleksyon ya da klasörün adına tıklayın. Bitti'ye tıklayın.
  • Favoriyi yeni koleksiyona kaydetmek için Favorilere ekle bölümünde Yeni klasör'a tıklayın. Yeni klasörün adını girin ve Bitti'ye tıklayın.

Favorileri görüntüleme

Tüm favorileri açmak için:

 1.  → Favoriler → Yer imi yöneticisi yolunu takip edin.
 2. Açılan listede istediğiniz favoriler klasörünü seçin.

Farklı cihazlarda Yandex Browser'ı eşitlediyseniz, soldaki menüde cihaz adını (örneğin, Akıllı telefon veya Tablet) içeren klasörler görünür. Ayrıntılı bilgi için Favorilerin eşitlenmesi bölümünü okuyun.

Başka bir tarayıcıdan favorileri içe aktardıysanız aktarılan klasörler de sol menüde görünür. Klasör isimleri aynı kalır. Daha ayrıntılı bilgi için Favorileri içe aktarma bölümüne bakın.

İpucu. Favorileri alfabetik olarak sıralamak için sayfanın sağ üst köşesinde  → Başlıklara göre sırala öğesine tıklayın.

Favoriler paneli

Favoriler ve bunları içeren klasörler, Akıllı Satır'ın altındaki favoriler panelinde görüntülenir.

Favoriler panelini çalıştırmak veya devre dışı bırakmak için birkaç yol izleyebilirsiniz:

 → Favoriler → Favoriler çubuğunu göster yolunu takip edin.

Favoriler panelinde site favikonu

Varsayılan olarak, favoriler panelinde yalnızca site adları görüntülenir. Bunlara istenirse favikon'lar eklenebilir:

 1. Şu yolu takip edin:   → Ayarlar → Arayüz.
 2. Favoriler çubuğu bölümünde Favoriler çubuğunu göster seçeneğini etkinleştirin.
 3. Sitelerin simgelerini göster seçeneğini etkinleştirin.

Favoriler panelinde yerden kazanmak için, site adları olmadan sadece favikonları bırakabilirsiniz.

 1. Favoriler panelinin etkinleştirildiğinden emin olun.
 2. Şu yolu takip edin:   → Ayarlar → Arayüz.
 3. Favoriler çubuğu bölümünde Favoriler çubuğunu göster seçeneğini etkinleştirin.
 4. Sitelerin simgelerini göster seçeneğini etkinleştirin.
 5. Favoriler panelinde istediğiniz favoriyi bulun.
 6. İçerik menüsünü açıp Düzenle öğesini seçin.
 7. Yer işaretini düzenle penceresinde Ad alanını temizleyin.
 8. Kaydet butonuna tıklayın.

Favorilerle Yapılan İşlemler

Favoriyi yeniden adlandırma
 1.  → Favoriler → Yer imi yöneticisi yolunu takip edin.
 2. İçerik menüsünde favoriyi seçin ve Düzenle'ye tıklayın.
 3. Favori adını istenilen şekilde düzenleyin. Site adının yerinde favoriler panelinde favikonun görüntülenmesini istiyorsanız favori adını içeren alanı temizleyin.
İpucu. Klasörün adını değiştirmek için klasöre sağ tıklayın ve Yeniden adlandır öğesini seçin. Klasör adını düzenleyin.
Favoriyi veya klasörü silme
 1.  → Favoriler → Yer imi yöneticisi yolunu takip edin.
 2. Favori veya klasör için içerik menüsünü çağırın ve Sil öğesine tıklayın.
Favoriyi başka bir klasöre taşıma
 1.  → Favoriler → Yer imi yöneticisi yolunu takip edin.
 2. İmleci taşımak istediğiniz favorinin üzerine getirin.
 3. Farenin sol tuşunu basılı tutarak favoriyi başka bir klasöre taşıyın.
Yeni klasör oluşturma
 1.  → Favoriler → Yer imi yöneticisi yolunu takip edin.
 2. Sayfanın sol kısmında, içinde yeni klasör oluşturmak istediğiniz klasörü seçin.
 3. Sayfanın sağında  → Klasör ekle seçeneğine tıklayın.
 4. Klasörün adını düzenleyin ve Enter tuşuna basın.

Favorileri içe aktarma

Başka bir tarayıcıdan
 1.  → Favoriler → Başka bir tarayıcıdan favorileri içeri aktarma öğesine tıklayın.
 2. Veri aktarımı penceresinde favorileri aktarmak istediğiniz tarayıcıyı seçin.
 3. Favoriler seçeneğini seçin Yalnızca bunları aktarmak istiyorsanız, diğer seçenekleri devre dışı bırakın.
 4. Aktar butonuna tıklayın. Favorilerin başarılı şekilde içe aktarılmasıyla ilgili bildirim penceresi açılacaktır.
 5. Gerektiğinde Favoriler çubuğunu göster seçeneğini devre dışı bırakın.
 6. Tamam'a tıklayın.
HTML dosyasından
 1.  → Favoriler → Yer imi yöneticisi yolunu takip edin.
 2. Yer işaretleri çubuğu satırında sağ tarafta  → Favorileri HTML dosyasından yükle öğesine tıklayın.
 3. Favorileri içeren dosyanın yolunu belirtin ve butonuna tıklayın.

İçe aktarılan favoriler şuraya konacaktır:

 • Yandex Browser'da zaten favorileriniz bulunuyorsa HTML dosyasından alınan favoriler klasörüne,
 • Yandex Browser'da favoriler yoksa Favoriler ağacının köküne.

Favorileri içeren klasörü yeniden adlandırabilir, taşıyabilir veya silebilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi için Favorilerle yapılan işlemler bölümüne bakın.

Favorileri dosyaya aktarma

 1.  → Favoriler → Yer imi yöneticisi yolunu takip edin.
 2. Sayfanın sağ üst köşesinde  → Favorileri HTML dosyasına aktar seçeneğine tıklayın.
 3. Favorileri içeren dosyanın kaydedileceği konumu seçin.
 4. Dosya adını belirtin ve Kaydet'e tıklayın.

Favorilerin eşitlenmesi

Eşitleme uygulandıktan sonra tarayıcınızda bilgisayar, tablet, akıllı telefon gibi işaretlediğiniz tüm cihazlardaki favoriler görüntülenecektir.

Favorilerin eşitleme özellikleri

 • Bir cihazda favori eklediyseniz veya sildiyseniz bu değişiklikler ağdaki diğer cihazlara da uygulanır.
 • Farklı cihazlarda aynı sayfa için yer imi oluşturduysanız bunlardan sunucuyla ilk eşitlenen yer imi olarak kaydedilir.
 • Aynı tür cihazlardaki favoriler tek listede birleştirilir. Örneğin, eşitlemeyi etkinleştirdiğiniz cihazlar, iki bilgisayar ve bir akıllı telefon ise, akıllı telefondaki Favoriler menüsüne, her iki bilgisayardaki favorileri içerecek ortak bir listenin bulunduğu Bilgisayar adlı yeni bir klasör eklenir.

Favorileri başka bir cihazda görüntülemek için:

 1.  → Favoriler → Yer imi yöneticisi yolunu takip edin.
 2. Soldaki klasör listesinde istenilen cihazı seçin.

Favorileri eşitlemeyi devre dışı bırakmak için:

 1.  → Ayarlar → Eşitleme ayarları öğesine tıklayın.
 2. Favoriler seçeneğini devre dışı bırakın.

Bundan böyle Favoriler Yöneticisi'nde başka cihazlardaki favoriler görüntülenmeyecektir.

Favoriler eşitlenmiyorsa, eşitleme ayarlarında Favoriler seçeneğinin etkin olup olmadığını kontrol edin.

Favorileri geri yükleme

 • Favorileri browser://bookmarks/ sayfasını kullanarak sildiyseniz, sayfanın sağ üst köşesindeki butonuna ve  → Silme işlemini geri al seçeneğine tıklayın.

  Önemli. browser://bookmarks/ sayfasını yeniden yüklediyseniz veya favorilerden sildikten hemen sonra başka bir sayfaya geçtiyseniz, geri yükleme işlemini gerçekleştirmeniz mümkün olmaz.
 • Favorilerin yedeğini bir HTML dosyasında saklıyorsanız, favorileri bu dosyadaniçe aktarabilirsiniz.

Favoriler için kısayol tuşları

Kısayol tuşları
Geçerli sayfa için favori oluştur

Ctrl + D

Tüm açık sayfalar için favori oluştur

Ctrl + Shift + D

Favori yöneticisini aç

Ctrl + Shift + O

Favoriler panelini etkinleştir veya devre dışı bırak

Ctrl + Shift + B

Kısayol tuşları
Geçerli sayfa için favori oluştur

Ctrl + D

Tüm açık sayfalar için favori oluştur

Ctrl + Shift + D

Favori yöneticisini aç

Ctrl + Shift + O

Favoriler panelini etkinleştir veya devre dışı bırak

Ctrl + Shift + B