Favoriler

Favori Oluşturma

 1. Favorilere eklemek istediğiniz sayfayı açın.
 2. Akıllı Satır'ın sağ kısmındaki simgesine tıklayın.
 3. Açılan diyalog penceresinde istenen klasörü seçin ve Bitti butonuna tıklayın.
  İpucu. Favori öğesini yeni bir klasöre koymak isterseniz, bu diyalog penceresinde Daha fazla butonuna tıklayın. Açılan diyalog penceresinde Yeni klasör butonuna tıklayın ve klasörün adını girin. Kaydet butonuna tıklayın.

Favoriler listesini görüntüleme

 1. Tablo'yu açın.
 2. Tablo'nun altında Tüm favoriler bağlantısına tıklayın.
 3. Soldaki listede istediğiniz favoriler klasörünü seçin.

Farklı cihazlarda tarayıcıyı eşitlediyseniz, soldaki menüde cihaz adını (örneğin, Akıllı telefon veya Tablet) içeren klasörler görünür. Ayrıntılı bilgi için Favorilerin eşitlenmesi bölümünü okuyun.

Başka bir tarayıcıdan favorileri içe aktardıysanız aktarılan klasörler de sol menüde görünür. Klasör isimleri aynı kalır. Daha ayrıntılı bilgi için Favorileri içe aktarma bölümüne bakın.

İpucu. Favorileri alfabeye göre sıralamak için sayfanın sağ üst köşesinde  → Başlıklara göre sırala öğelerine tıklayın.

Favoriler Paneli

Favoriler ve bunları içeren klasörler, Akıllı Satır'ın altındaki favoriler panelinde görüntülenir.

Favoriler panelini çalıştırmak veya devre dışı bırakmak için birkaç yol izleyebilirsiniz:

 → Favoriler → Favoriler panelini gizle yolunu takip edin.

Favoriler panelinde site favikonu

Varsayılan olarak favoriler panelinde yalnızca site adı görüntülenir. Favikon gösterimini etkinleştirebilirsiniz ve böylece site adlarının yanında favikonlar görüntülenir. Favoriler panelinde yerden kazanmak için, site adları olmadan sadece favikonları bırakabilirsiniz.

Favikon gösterimini etkinleştirmek için:

 1.  → Ayarlar'a tıklayın.
 2. Arayüz'a tıklayın.
 3. Favoriler paneli bölümüne gidin.
 4. Favoriler panelini göster seçeneğini etkinleştirin.
 5. Sitelerin simgelerini göster seçeneğini etkinleştirin.

Favoriler panelinde site adı olmaksızın sadece favikon görüntülenmesini istiyorsanız:

 1.  → Ayarlar'a tıklayın.
 2. Arayüz'a tıklayın.
 3. Favoriler paneli bölümüne gidin.
 4. Favoriler panelini göster seçeneğini etkinleştirin.
 5. Sitelerin simgelerini göster seçeneğini etkinleştirin.
 6. Favoriler panelinde istediğiniz favoriyi bulun.
 7. İçerik menüsünü çağırın ve Düzenle öğesini seçin.
 8. Favori penceresinde Ad alanını temizleyin.
 9. Kaydet butonuna tıklayın.

Favorilerle Yapılan İşlemler

Tarayıcınızda birden fazla kullanıcı çalışıyorsa, her biri için kullanıcı profili oluşturun. Böylece diğer kullanıcıların favorileri sizin listenizde görünmez.

Favoriyi yeniden adlandırma
 1.  → Favoriler → Favori yöneticisi yolunu takip edin.
 2. Favori için içerik menüsünü çağırın ve Düzenle öğesine tıklayın.
 3. Favori adını istediğiniz gibi düzenleyin. Site adının yerinde favoriler panelinde favikonun görüntülenmesini istiyorsanız favori adını içeren alanı temizleyin.
İpucu. Klasörün adını değiştirmek için klasöre sağ tıklayın ve Yeniden adlandır öğesini seçin. Klasör adını düzenleyin.
Favoriyi veya klasörü silme
 1.  → Favoriler → Favori yöneticisi yolunu takip edin.
 2. Favori veya klasör için içerik menüsünü çağırın ve Sil öğesine tıklayın.
Favoriyi başka bir klasöre taşıma
 1.  → Favoriler → Favori yöneticisi yolunu takip edin.
 2. İmleci taşımak istediğiniz favorinin üzerine getirin.
 3. Farenin sol tuşunu basılı tutarak favoriyi başka bir klasöre taşıyın.
Yeni klasör oluşturma
 1.  → Favoriler → Favori yöneticisi yolunu takip edin.
 2. Sayfanın sol kısmında içinde yeni klasör oluşturmak istediğiniz klasörü seçin.
 3. Sayfanın sağ kısmında  → Klasör Ekle simgesine tıklayın.
 4. Klasörün adını düzenleyin ve Enter tuşuna basın.

Favorileri içe aktarma

Başka bir tarayıcıdan favorileri aktarma
 1.  → Favoriler → Favorileri içe aktar yolunu takip edin.
 2. Verilerin içe aktarımı penceresinde favorileri aktarmak istediğiniz tarayıcıyı seçin.
 3. Favoriler seçeneğini tercih edin (bu ayarların dışındaki ayarları aktarmak istemiyorsanız diğer seçenekleri devre dışı bırakın).
 4. Aktar butonuna tıklayın. Favorilerin başarılı şekilde içeri aktarılmasıyla ilgili bildirim penceresi açılacaktır.
 5. Gerektiğinde Favoriler panelini göster seçeneğini etkinleştirin.
 6. Bitti butonuna tıklayın.
HTML dosyasından favorileri aktarma
 1.  → Favoriler → Favori yöneticisi yolunu takip edin.
 2. Sayfanın sağ üst köşesinde  → Favorileri HTML dosyasından yükle öğesine tıklayın.
 3. Favorileri içeren dosyayı belirtin ve butonuna tıklayın.

İçe aktarılan favoriler;

 • tarayıcıda favoriler zaten varsa HTML dosyasından alınan favoriler klasörüne,
 • tarayıcıda favoriler yoksa Favoriler ağacının köküne eklenir.

Favoriler klasörünü yeniden adlandırabilir, başka bir yere taşıyabilir veya silebilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi için Favorilerle yapılan işlemler bölümüne bakın.

Favorileri dosyaya aktarma

 1.  → Favoriler → Favori yöneticisi yolunu takip edin.
 2. Sayfanın sağ üst köşesinde  → Favorileri HTML dosyasına aktar seçeneğine tıklayın.
 3. Favorileri içeren dosyanın kaydedileceği konumu seçin.
 4. Dosya adını belirtin ve Kaydet butonuna tıklayın.

Favorilerin eşitlenmesi

Eşitleme uygulandıktan sonra tarayıcınızda bilgisayar, tablet, akıllı telefon gibi işaretlediğiniz tüm cihazlardaki favoriler görüntülenecektir.

Favorilerin eşitleme özellikleri

 • Bir cihazda favori eklediyseniz veya sildiyseniz bu değişiklikler ağdaki diğer cihazlara da uygulanır.
 • Farklı cihazlarda aynı sayfa için yer imi oluşturduysanız bunlardan sunucuyla ilk eşitlenen yer imi olarak kaydedilir.
 • Aynı tür cihazlardaki favoriler tek listede birleştirilir. Örneğin, eşitlemeyi etkinleştirdiğiniz cihazlar, iki bilgisayar ve bir akıllı telefon ise akıllı telefondaki Favoriler menüsüne her iki bilgisayardaki favorileri içerecek ortak bir listenin bulunduğu Bilgisayar adlı yeni bir bölüm eklenir.

Favorileri başka bir cihazda görüntülemek için:

 1.  → Favoriler → Favori yöneticisi yolunu takip edin.
 2. Soldaki klasör listesinde istenen cihazı seçin.

Favorileri eşitlemeyi devre dışı bırakmak için:

 1.  → Eşitlemeyi ayarla öğelerine tıklayın.
 2. Eşitleme bölümünde Eşitleme ayarları'a tıklayın.
 3. Favoriler seçeneğini devre dışı bırakın.

Bundan böyle Favoriler Yöneticisi'nde başka cihazlardaki favoriler görüntülenmeyecektir.

Favorileri sildikten sonra geri yükleme

Yandex Browser'da favorilerin yedeklenmesi

Favorilerin kaydedilmesinden sorumlu olan şu iki dosya vardır:

 • Bookmarks: favorilerin saklandığı ana dosya,
 • Bookmarks.bak: favorilerin yedeklenme dosyası.

Bu dosyaların ikisi de С:\Kullanıcılar\Kullanıcı hesabınızın adı\AppData\Local\Yandex\YandexBrowser\User Data\Default klasöründe bulunur (AppData klasörünü görüntülemek için gizli klasörlerin görüntülenmesini etkinleştirin).

Tarayıcıda Name adlı bir favori olduğunu düşünelim. Bu favorinin bilgileri Bookmarks dosyasında saklanır. Favoriyi sildikten sonra Bookmarks dosyası da ilgili şekilde düzenlenerek Name favorisiyle ilgili bilgiler ondan silinir.

Bookmarks.bak dosyası ise favori silindikten hemen sonra düzenlenmez, Name adlı favoriyle ilgili bilgiler o dosyada bir süre için kalır. Bookmarks dosyasının içeriği Bookmarks.bak dosyasına yalnızca tarayıcı yeniden başlatıldıktan sonra kaydedilir. İşte bu işlem, Name adındaki favoriyle ilgili bilgilerin bilgisayardan tamamen silindiği anlamına gelir.

Favorinin geri yüklenmesinin mümkün olup olmadığını kontrol edin
 1. C:\Kullanıcılar\Kullanıcı hesabınızın adı\AppData\Local\Yandex\YandexBrowser\User Data\Default klasörüne girin.
 2. Bookmarks.bak dosyasının düzenleme tarihini kontrol edin:
  • Dosyanın düzenlenme tarihi favoriler silindikten sonra ise lütfen teknik destek ekibine başvurun,
  • Dosyanın düzenlenme tarihi favoriler silinmeden önce ise favorileri geri yükleme işlemine başlayın.
Favorilerin geri yüklenmesi
 1. C:\Kullanıcılar\Kullanıcı hesabınızın adı\AppData\Local\Yandex\YandexBrowser\User Data\Default klasörüne girin.
 2. Bookmarks.bak dosyasını başka bir dizine (örneğin, Masaüstü'ne) taşıyın.
 3. C:\Kullanıcılar\Kullanıcı hesabınızın adı\AppData\Local\Yandex\YandexBrowser\User Data\Default klasörüne geri dönün.
 4. Bookmarks.bak dosyasının adını Bookmarks olarak değiştirin.
 5. Tarayıcıyı yeniden başlatın.

Favoriler geri yüklenmediyse Bookmarks dosyasını dizine geri getirin. Durumu geri bildirim formunu kullanarak teknik destek ekibine bildirin.