Sayfa ve görsel çevirisi

Sayfaları, sözcükleri ve sözcük grupları tarayıcı arayüzünde kullandığınız dile çevirin. Yerleşik çeviri görseldeki metni tanır ve çeviriyi orijinal metnin üstünde gösterir.

 1. Sayfaları, sözcükleri ve sözcük grubunu çevir
 2. Yabancı dilde yazım denetimi
 3. Görsel çevirisi
 4. Çeviri ayarları
 5. Çeviriyi devre dışı bırakma
 6. Çeviri sorunları

Sayfaları, sözcükleri ve sözcük grubunu çevir

Yandex Browser yüklenen sayfanın dilini otomatik olarak belirler; sayfanın dili tarayıcının arayüz dilinden farklıysa tarayıcınız sayfa içeriğini çevirmeyi önerir. Çeviri penceresini ayrıca Akıllı Satır'daki simgesine tıklayarak da açabilirsiniz.

 • Sayfa metnini tarayıcının arayüz diline çevirmek için pencerede Çevir'e tıklayın. Sayfayı orijinal diline geri çevirmek için pencerede Orijinali göster butonuna tıklayın.

 • Sayfayı başka bir yabancı dile çevirmeniz gerekiyorsa pencerede  → Başka bir dile çevir seçeneğine tıklayarak istediğiniz dili manuel olarak belirtin.

 • Çevrilmiş sayfanın metnini orijinal dilde görmek için imleci cümlenin üzerine getirin. Açılan pencerede orijinal metin görünecektir.

  Примечание.

  Metin, açılan pencerede görünmediyse:

  1.  → Ayarlar öğesine tıklayın.
  2. Araçlar'ı açın.
  3. Çeviri bölümünde Orijinal metini açılan pencerelerde göster seçeneğini etkinleştirin.

Yabancı dilde yazım denetimi

Tarayıcı, örneğin e-posta yazılırken kullanılan veri giriş formlarında yazım hatalarını denetler.

Dahili sözlüğü kullanarak yazım denetimini etkinleştirme
 1.  → Ayarlar öğesine tıklayın.
 2. Sistem'i açın.
 3. Dil ve bölge ayarları'na tıklayın.
 4. Yazım denetimi bölümünde Dil Ekle'ye tıklayın.
 5. Diller penceresinin sol bölümünden dil seçin.
  Примечание. Listede istediğiniz dil yoksa, Dil ve bölge ayarları sayfasına geri dönün. Sayfa görüntüleme dili bölümünde Dil Ekle bağlantısına tıklayın ve tarayıcı tarafından desteklenen diller listesinden istediğiniz dili seçin.
Kullanıcı sözlüğüne sözcük ekleme

Metin girdiğinizde tarayıcı tanınmayan sözcükleri vurgular. Altı çizili sözcüğün doğru yazıldığından eminseniz, bu sözcüğe sağ tıklayın ve Sözlüğe ekle'yi seçin. Sözcük, kullanıcı sözlüğüne eklenir.

Kullanıcı sözlüğünü düzenleyebilirsiniz:

 1.  → Ayarlar öğesine tıklayın.
 2. Sistem'i açın.
 3. Dil ve bölge ayarları'na tıklayın.
 4. Yazım denetimi bölümünde Kullanıcı sözlüğü'ne tıklayın.
 5. Sözlüğü düzenleyin:

  1. Sayfanın sağ üst köşesindeki Ekle'ye tıklayın.
  2. İstediğiniz sözcüğü girin.
  3. Ekle butonuna tıklayın.

Görsel çevirisi

Görsele sağ tıklayın ve açılan içerik menüsünde Görseli çevir'i seçin.

Görsellerin geri kalanını çevirmek için:

 1. İmleci görsel üzerine ve ardından görüntülenen simgesinin üzerine getirin.
 2. Çevir'e tıklayın.
Sayfa otomatik olarak çevrilirse
 1. İmleci görselin üzerine ve ardından görüntülenen simgesinin üzerine getirin.
 2. Çevir'e veya Görseldeki metni çevir'e tıklayın.
Примечание. Görsel küçükse, çevir butonu görünmez. Görsele sağ tıklayın ve açılan içerik menüsünde Görseli çevir'i seçin.

Orijinal görseli görüntülemek için şu yöntemlerden birini kullanın:

 • İmleci görsel üzerine ve ardından görüntülenen simgesinin üzerine getirin. Çevirildi'ye tıklayın.
 • Görselin üzerine sağ tıklayın ve içerik menüsünde Orijinali göster'e tıklayın.
 • Fare imlecini görsel üzerine getirin ve  → Orijinal görsele dön öğesine tıklayın.

Tüm görsellerdeki çevir butonunu gizlemek için herhangi bir görselin üzerine getirin ve  → Butonu gizle öğesine tıklayın.

Çeviri ayarları

Sayfaları otomatik çevirme

Tarayıcınızın seçilen dildeki sayfaları izin istemeden otomatik çevirmesi için:

 1. Varsayılan çevirisini etkinleştirmek istediğiniz dildeki herhangi bir sayfayı açın.
 2. Şu yolu izleyin:  →  → Başka bir dile çevir.
 3. Her zaman <dil adı> dillinden <dil adı> diline çevir seçeneğini etkinleştirin.
 4. Çevir'e tıklayın.
Belirli bir dilden otomatik çeviriyi devre dışı bırakma
 1. Çevrilmesini istemediğiniz dildeki herhangi bir web sayfasını açın.
 2. Şu yolu izleyin:  →  → <dilin adı> çeviri önerme.
Otomatik çevirisi yapılması istenen dili tekrar etkinleştirme
 1. Çeviriyi yeniden etkinleştirmek istediğiniz dildeki herhangi bir sayfayı açın.
 2. Şu yolu izleyin ve  →  → <dil adı> dilinden çeviri önerme seçeneğini devre dışı bırakın.
Sayfa dilinin otomatik olarak belirlenmesinin iyileştirilmesi
 1.  → Ayarlar öğesine tıklayın.
 2. Araçlar'ı açın.
 3. Çeviri bölümünde Çeviri kalitesini artırmak için metin parçalarını Yandex'e gönder seçeneğinin etkin olduğundan emin olun.

Çeviriyi devre dışı bırakma

Tarayıcının yabancı dildeki sayfaları çevirmeyi önermesini istemiyorsanız:

 1.  → Ayarlar öğesine tıklayın.
 2. Araçlar'ı açın.
 3. Çeviri bölümünde Arayüz dilinden farklı dillerdeki sayfaları çevirmeyi öner seçeneğini devre dışı bırakın.

Çeviri sorunları

Çeviri aracı çalışmıyorsa

Tarayıcıda otomatik çeviri özelliği varsayılan olarak etkindir. Daha önce otomatik çeviri özelliğini manuel olarak kapatmadığınızdan emin olun:

 1.  → Ayarlar öğesine tıklayın.
 2. Araçlar'ı açın.
 3. Çeviri bölümünde etkinleştirilmeli seçenekler:
  • Arayüz dilinden farklı dillerdeki sayfaları çevirmeyi öner,
  • Vurgulanan sözcükleri ve cümleleri çevir,
  • Görsel çeviri butonunu göster,

Ayrıca, daha önce bir sayfayı görüntülerken çeviri yapılmasını engellemişseniz o sayfaya döndüğünüzde çeviri aracı çalışmaz. Bu durumda:

 1. Sayfaya sağ tıklayın.
 2. İçerik menüsünde Türkçe diline çevir öğesini seçin.
Görsel çevrilemiyor

Görselde simgesi görüntülenirse, görsel çevrilememiştir. Çeviri servisi yeterince net olmayan, italik veya el yazısıyla yazılmış görselleri tanımayabilir.

Görsel küçükse (örneğin, metin içeren bir buton) çeviri için çok az yer olabilir. Görüntülemek için imleci görselin üzerine getirin.