Sayfa ve resim çevirisi

Yerleşik çeviri özelliği, sözcük ve cümleleri, Yandex Browser arayüzünün kullandığı dilde gösterir. Ayrıca görsellerdeki metni tanır ve çevirisini orijinal metnin üzerinde gösterir.

 1. Sayfaları, sözcükleri ve sözcük grubunu çevir
 2. Yabancı dilde yazım denetimi
 3. Görsel çevirisi
 4. Çeviri ayarları
 5. Çeviriyi devre dışı bırakma
 6. Çeviri sorunları

Sayfaları, sözcükleri ve sözcük grubunu çevir

Yandex Browser, yüklenen sayfanın dilini otomatik olarak belirler. Sayfanın dili tarayıcının arayüz dilinden farklıysa tarayıcınız sayfa içeriğini çevirmeyi önerir. Çeviri penceresini ayrıca Akıllı satır'daki simgesine tıklayarak da açabilirsiniz.

 • Sayfa metnini tarayıcının arayüz diline çevirmek için pencerede Çevir'e tıklayın. Sayfayı orijinal diline geri çevirmek için pencerede Orijinali göster butonuna tıklayın.

 • Sayfayı başka bir yabancı dile çevirmeniz gerekiyorsa pencerede  → Başka bir dile çevir seçeneğine tıklayarak istediğiniz dili manuel olarak belirtin.

  Sayfayı bir dile çevirdiyseniz ve ardından çeviri dilini değiştirdiyseniz, görseller otomatik olarak yeni dile çevrilir.

 • Çevrilmiş sayfanın metnini orijinal dilde görmek için imleci cümlenin üzerine getirin. Açılan pencerede orijinal metin görünecektir.

  Not.

  Metin, açılan pencerede görünmediyse:

  1.  → Ayarlar → Araçlar'a tıklayın.
  2. Çeviri bölümünde Orijinal metini açılan pencerelerde göster seçeneğini etkinleştirin.

Yabancı dilde yazım denetimi

Yandex Browser, örneğin e-posta servisinin web sayfasında ileti yazarken yazımı denetler.

Dahili sözlüğü kullanarak yazım denetimini etkinleştirme
 1. Şu yolu takip edin:  → Ayarlar → Sistem.
 2. Dil ve bölge ayarları'nı açın.
 3. Yazım denetimi bölümünde Dil Ekle'ye tıklayın.
 4. Diller penceresinin sol bölümünden dil seçin.
  Not. Listede istediğiniz dil yoksa, Dil ve bölge ayarları sayfasına geri dönün. Sayfa görüntüleme dili bölümünde Dil Ekle bağlantısına tıklayın ve tarayıcı tarafından desteklenen diller listesinden istediğiniz dili seçin.
Kullanıcı sözlüğüne sözcük ekleme

Metin girdiğinizde Yandex Browser tanınmayan sözcükleri vurgular. Altı çizili sözcüğün doğru yazıldığından eminseniz, bu sözcüğe sağ tıklayın ve Sözlüğe ekle'yi seçin.

Kullanıcı sözlüğünü düzenleyebilirsiniz:

 1. Şu yolu takip edin:  → Ayarlar → Sistem.
 2. Dil ve bölge ayarları'nı açın.
 3. Yazım denetimi bölümünde Kullanıcı sözlüğü'ne tıklayın.
 4. Sözlüğü düzenleyin:

  1. Sayfanın sağ üst köşesindeki Ekle'ye tıklayın.
  2. İstediğiniz sözcüğü girin.
  3. Ekle butonuna tıklayın.

Görsel çevirisi

Görsele sağ tıklayın ve açılan içerik menüsünde Görseli çevir'i seçin.

Görsellerin geri kalanını çevirmek için:

 1. İmleci görsel üzerine ve ardından görüntülenen simgesinin üzerine getirin.
 2. Çevir'e tıklayın.
Sayfa otomatik olarak çevrilirse
 1. İmleci görselin üzerine ve ardından görüntülenen veya simgesinin üzerine getirin.
 2. Çevir'e veya Görseldeki metni çevir'e tıklayın.
Not. Görsel küçükse, çevir butonu görünmez. Görsele sağ tıklayın ve açılan içerik menüsünde Görseli çevir'i seçin.

Orijinal görseli görüntülemek için şu yöntemlerden birini kullanın:

 • İmleci görsel üzerine ve ardından görüntülenen simgesinin üzerine getirin. Çevirildi'ye tıklayın.
 • Görselin üzerine sağ tıklayın ve içerik menüsünde Orijinali göster'e tıklayın.
 • Fare imlecini görsel üzerine getirin ve  → Orijinal görsele dön öğesine tıklayın.

Tüm görsellerdeki çevir butonunu gizlemek için herhangi bir görselin üzerine getirin ve  → Butonu gizle öğesine tıklayın.

Çeviri ayarları

Çeviriyi varsayılan olarak etkinleştir

Yandex Browser'ın belirli bir dildeki sayfaları izin istemeden otomatik çevirmesi için:

 1. Varsayılan çevirisini etkinleştirmek istediğiniz dildeki herhangi bir sayfayı açın.
 2. Şu yolu izleyin:  →  → Başka bir dile çevir.
 3. Her zaman <dil adı> dillinden <dil adı> diline çevir seçeneğini etkinleştirin.
 4. Çevir'e tıklayın.
Varsayılan olarak çeviri yapmayı devre dışı bırak
 1. Çevrilmesini istemediğiniz dildeki herhangi bir web sayfasını açın.
 2. Şu yolu izleyin:  →  → <dilin adı> çeviri önerme.
Varsayılan olarak çeviri yapmayı geri getir
 1. Çeviriyi yeniden etkinleştirmek istediğiniz dildeki herhangi bir sayfayı açın.
 2. Şu yolu izleyin ve  →  → <dil adı> dilinden çeviri önerme seçeneğini devre dışı bırakın.
Sayfa dilinin otomatik olarak belirlenmesinin iyileştirilmesi
 1.  → Ayarlar → Araçlar'a tıklayın.
 2. Çeviri bölümünde Çeviri kalitesini artırmak için metin parçalarını Yandex'e gönder seçeneğinin etkin olduğundan emin olun.

Çeviriyi devre dışı bırakma

Yandex Browser'ın, yabancı dildeki sayfalar için çeviri önermesini istemiyorsanız:

 1.  → Ayarlar → Araçlar'a tıklayın.
 2. Çeviri bölümünde Arayüz dilinden farklı dillerdeki sayfaları çevirmeyi öner seçeneğini devre dışı bırakın.

Çeviri sorunları

Çeviri aracı çalışmıyorsa

Yandex Browser'daki çeviri özelliği varsayılan olarak etkindir. Daha önce otomatik çeviri özelliğini manuel olarak kapatmadığınızdan emin olun:

 1.  → Ayarlar → Araçlar'a tıklayın.
 2. Çeviri bölümünde etkinleştirilmeli seçenekler:
  • Arayüz dilinden farklı dillerdeki sayfaları çevirmeyi öner,
  • Vurgulanan sözcükleri ve cümleleri çevir,
  • Görsel çeviri butonunu göster.

Ayrıca, daha önce bir sayfayı görüntülerken çeviri yapılmasını engellemişseniz o sayfaya döndüğünüzde çeviri aracı çalışmaz. Bu durumda:

 1. Sayfaya sağ tıklayın.
 2. İçerik menüsünde Türkçe diline çevir öğesini seçin.
Görsel çevrilemiyor

Görselde simgesi görüntülenirse, görsel çevrilememiştir. Çeviri, yeterince net olmayan, italik veya el yazısıyla yazılmış görselleri tanımayabilir.

Görsel küçükse (örneğin, metin içeren bir buton), bunun çevirisi gizlenebilir. Görüntülemek için imleci görselin üzerine getirin.